firma

Spółka z o.o. wady i zalety

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zdecydowanie najczęściej otwieraną spółką w Polsce. Dlaczego tak wielu przedsiębiorców decyduje się właśnie na tą formę prawną? Zobacz, jakie są zalety i słabe strony spółki z o.o.


Czym jest spółka z o.o.?

Spółka z o.o. to forma prawna przedsiębiorstwa utworzonego przez jedną lub więcej osób, nazywanych wspólnikami, które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie. W Polsce spółki z o.o. uregulowano po raz pierwszy dekretem z 8 lutego 1919. Współcześnie obowiązujące zasady prawne spółek z ograniczoną odpowiedzialnością są w różnych krajach zasadniczo zbieżne, jednak nawet
w podstawowych detalach mogą się dość znacznie różnić.

Co charakteryzuje spółkę z o.o.?

W Polsce spółka tego typu jest spółką handlową. Oznacza to, że jej działanie określane jest przez Kodeks Spółek Handlowych. Charakteryzuje ją więc kilka kwestii:
• liczba wspólników posiadających udziały w spółce może być dowolna
• wymagany kapitał zakładowy to minimum 5000 zł
• umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego
• najwyższą władzą spółki jest Zgromadzenie Wspólników
• wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki wobec wierzycieli, odpowiada za nie sama spółka swoim majątkiem utworzonym z wkładów wspólników
• spółka zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości oraz corocznego składania sprawozdań finansowych.

Zalety spółki z o.o.

Spółka z o.o. jest zdecydowanie najpopularniejszą formą spółki wybieraną przez przedsiębiorców. Nic dziwnego, ponieważ taka forma prowadzenia działalności posiada wiele zalet. Zdecydowanie największą zaletą spółki z o.o. jest ograniczona odpowiedzialność udziałowców za długi spółki. Dzięki temu każdy ze wspólników może być spokojny o swój prywatny majątek. Ta forma prawna pozwala bowiem na ograniczenie odpowiedzialności majątkowej udziałowców wyłącznie do wkładów wniesionych do spółki.

Kolejną zaletą są niskie koszty związane z założeniem spółki. Wspólnicy muszą liczyć się jedynie z kosztami związanymi ze spisaniem umowy spółki w formie aktu notarialnego, rejestracją spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz z wniesieniem niewielkiego wkładu finansowego, który stanie się majątkiem spółki. Pamiętajmy, że wymagany kapitał zakładowy wynosi tylko 5000 zł, a minimalna wartość jednego udziału może wynosić nawet 50 zł.

Bardzo dużym udogodnieniem jest także możliwość założenia spółki przez Internet. Można dzięki temu uniknąć wydatków, związanych ze sporządzeniem aktu notarialnego.

Minusy prowadzenia spółki z o.o.

Prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie wiąże się niestety jedynie z samymi zaletami, ma ona bowiem również swoje słabe strony. Te najbardziej dotkliwe dla członków spółki z o.o. to: • obowiązek prowadzenia pełnej księgowości
• konieczność spisania umowy spółki aktem notarialnym
• obowiązek corocznego składania sprawozdań finansowych
• podwójne opodatkowanie – podatek powinien być odprowadzony zarówno od zysków spółki, jako podmiotu prawnego, jak również od zysków wspólników.

Mimo kilku minusów, które wynikają z funkcjonowania spółki z o.o., to jest to jednak cały czas jedna z najczęściej wybieranych form prowadzenia biznesu.