Jak zarabiać na funduszach inwestycyjnych

Jak zarabiać na funduszach inwestycyjnych – główne zasady

Jeżeli posiadamy już pewną ilość środków, które możemy przeznaczyć na inwestycje, rynek usług finansowych proponuje nam kilka rozwiązań. Fundusze inwestycyjne to jeden ze sposobów na powiększenie naszego majątku. Pokrótce przedstawiamy zasadę ich działania.

Akcje i obligacje to najczęściej przywoływane przykłady instrumentów finansowych, które pozwalają na pomnażanie naszych pieniędzy. Rachunki, które wykorzystują te instrumenty finansowe, stanowią jedne z rodzajów funduszy inwestycyjnych. Jak wskazują statystyki prowadzone przez ekspertów, zainteresowanie funduszami inwestycyjnymi wciąż rośnie. Jak zarabiać na funduszach inwestycyjnych?

Czym są i jak działają fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne to, zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 r., osoby prawne, których „wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych […] w określone […] papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe”. Najważniejsze jest jednak źródło owych środków – są one pozyskiwane od różnych podmiotów (osób fizycznych, przedsiębiorstw itd.) w zamian za jednostki uczestnictwa w możliwych zyskach.

W uproszczeniu – podstawę modelu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych stanowi współpraca różnych uczestników. Połączone możliwości finansowe inwestorów (nawet jeżeli samodzielnie są one niewielkie) pozwalają na skuteczne inwestowanie w wybrane przedsięwzięcia.

Czy inwestowanie jest tylko dla ekspertów?

Jako inwestujący nie musimy mieć pojęcia na temat akcji, zarządzania i wielu innych spraw – choć wiadomo, że zwykle do ich prawidłowego zrozumienia potrzebna jest specjalistyczna wiedza. Wpłacając nasze pieniądze na fundusz inwestycyjny, przekazujemy je w ręce ekspertów, którzy za opłatą (wynoszącą najczęściej kilka procent zysków) dbają o mądre lokowanie środków. Dzięki znajomości zasad rynku, będą oni w stanie rzetelnie ocenić, czy dany przedmiot inwestycji wart jest zainteresowania, a także czy związane z nim ryzyko jest opłacalne – specjaliści dobrze wiedzą, jak zarabiać na funduszach inwestycyjnych.

Zalety i wady funduszy inwestycyjnych

Najważniejszą zaletą funduszy inwestycyjnych jest stosunkowo większy zysk niż w przypadku lokat bankowych. Jest to spowodowane większą ryzykownością tego rodzaju inwestycji – co z kolei uznawane jest za ich wadę.

Inną zaletę stanowi możliwość dywersyfikacji inwestycji – instrumenty finansowe, za pomocą których możemy inwestować, są bardzo różnorodne. Inwestować możemy przede wszystkim w akcje, obligacje, nieruchomości i rynek pieniężny. Nawet jeśli okaże się, że dany mechanizm nie przynosi nam oczekiwanych zysków, jednocześnie inny instrument może pozwalać nam osiąganie ogromnych korzyści. W ostatecznym rozrachunku będziemy więc „na plusie”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.