pozar-lasu

Ubezpieczenie od żywiołów, jak wybrać to najlepsze?

Ubezpieczenie od żywiołów i innych zdarzeń losowych jest najpopularniejszym i najważniejszym ubezpieczeniem, na jakie możemy się zdecydować. Szkody wyrządzone przez zdarzenia losowe mogą być bardzo rozległe, niezwykle dotkliwe, a często oznaczają utratę całego dobytku i życiowego dorobku. Na co zwrócić uwagę szukając odpowiedniego ubezpieczenia? Zapraszamy do lektury.

Zdarzenie losowe

Każdy ubezpieczyciel rozumie i definiuje to określenie inaczej, dlatego też czytając Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), zwróćmy uwagę, jakie zdarzenia wchodzą w zakres ochrony. W Polsce najczęstsze zagrożenia to powódź, nawałnica i burza. Większość firm, dbając o swoją ofertę i klientów, rozszerza tę ochronę, zapewniając odszkodowanie także w razie: gradu, uderzenia pioruna, pożaru, eksplozji, huraganu, osuwania lub zapadnięcia się gruntu i upadku drzew.

Coraz częściej ubezpieczyciele obniżają limity tak, by zakresem ubezpieczenia objąć szkody spowodowane żywiołami w wyniku zmieniającego się klimatu, np. huragany i trąby powietrzne.

Składki

Polisa dla mieszkania to koszt 150 – 300 zł rocznie. Za ochronę domu zapłacimy natomiast ok. 600 – 700 zł.  Składkę można obniżyć poprzez: wykupienie ubezpieczenia domu w pakiecie z np. OC i AC, zamontowanie zamków i drzwi z atestem, zainstalowanie na budynku monitoringu lub zatrudnienie agencji ochrony lub jednorazowe uiszczenie opłaty.

Limit odpowiedzialności

Jest to procent sumy ubezpieczenia, który można otrzymać za zniszczenie przedmiotów należących do danej kategorii. Jeżeli żywioł zniszczy instrumenty muzyczne, sprzęt komputerowy, fotograficzny lub audiowizualny, możemy otrzymać maksymalnie 50-70% sumy ubezpieczenia.

Za biżuterię lub sprzęt biurowy wypłacane jest maksymalnie 40% tej sumy, a z tytułu szkód w gotówce 5-10%. Kiedy zniszczone zostaną przedmioty wypożyczone, mienie służbowe lub papiery wartościowe, ubezpieczyciel wypłaci maksymalnie 20 % sumy ubezpieczenia. Jeżeli zatem posiadamy np. cenny instrument muzyczny, wybieramy ubezpieczyciela, który posiada wysoki limit odpowiedzialności na tę konkretną kategorię wyposażenia.

Co ubezpieczyć

Ubezpieczenie wartości rzeczywistej oznacza, iż otrzymamy odszkodowanie, którego wysokość uwzględni zużycie domu do momentu katastrofy. Możemy liczyć tylko na tyle, ile warta jest nasza nieruchomość. W takim przypadku największy problem mają właściciele starszych nieruchomości. Ich wartość rzeczywista jest niewielka, a odbudowa lub budowa nowego domu dużo droższa.

Ubezpieczenie według wartości odtworzeniowej, oznacza, że odszkodowanie zostanie wypłacone bez potrąceń amortyzacyjnych. Oczywiście, taka opcja będzie droższa, ale gwarantuje ona, że pieniądze z odszkodowania wystarczą na odbudowanie domu po aktualnych cenach materiałów i robocizny.

Klęski żywiołowe są nieprzewidywalne i druzgocące w skutkach. Sprawdzając dostępne oferty polis warto rozpatrywać je nie tylko pod kątem zakresu ubezpieczenia i wysokości składki, ale także, aby uspokajały nasze najgorsze obawy i spełniały najwyższe oczekiwania.