dane

Na czym polega ocena ryzyka kredytowego?

Ryzyko kredytowe to możliwość utraty pieniędzy przez bank, ponieważ nigdy nie ma pewności, czy pożyczone pieniądze zostaną zwrócone w terminie. Na czym polega ocena ryzyka kredytowego, jak się ją przeprowadza i co warto wiedzieć? Zapraszamy do lektury!

Analizy

Banki  otrzymują pełen obraz potencjalnego kredytobiorcy na podstawie przeprowadzonych trzech analiz.

1. Analiza ilościowa ma na celu ustalić wysokość i stabilność naszych dochodów. Są one zapewnieniem spłaty zaciągniętego kredytu i odsetek w ustalonym przez bank terminie. Do przeprowadzenia takiej analizy musimy przedstawić bankowi dokumenty obrazujące naszą sytuację finansową.

2. Analiza jakościowa jest dokonywana na podstawie cech jakościowych kredytobiorcy. Są to te cechy, które mają znaczący wpływ na skłonność klienta do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Analiza jakościowa obejmuje więc ocenę:

  • cech osobowych (m.in. wiek, stan cywilny, liczba osób będących na jego utrzymaniu, liczba dzieci, status majątkowy, wykształcenie, staż pracy, forma zatrudnienia, zajmowane stanowisko, wykonywany zawód),
  • historii współpracy klienta z bankiem (m.in. czy i kiedy związaliśmy się z danym bankiem, jak wygląda historia naszego rachunku, czy korzystaliśmy już z kredytów oferowanych przez bank, czy spłacaliśmy zaciągnięte zobowiązania w terminie),
  • ryzyka wynikającego z transakcji kredytowej. Mają na nie wpływ: kwota kredytu, długość okresu kredytowania, wysokość naszego wkładu własnego oraz jakość proponowanych zabezpieczeń.

3. Analiza punktowa (scoring) polega na punktowej ocenie cech jakościowych i ilościowych kredytobiorcy. Bank poddaje ocenie najistotniejsze dla siebie cechy. Różne banki mogą brać pod uwagę różne cechy. Poszczególnym cechom przypisuje się określoną liczbę punktów.


Scoring jest przedstawiany w postaci: punktów (od 192 do 631) lub gwiazdek (od jednej do pięciu). Im więcej dostaniemy punktów lub gwiazdek, tym lepiej. Gwiazdki można „przeliczyć” na punkty:

– 192 do 279 punktów = 1 gwiazdka
– 280 do 367 punktów = 2 gwiazdki
– 368 do 455 punktów = 3 gwiazdki
– 456 do 543 punktów = 4 gwiazdki
– 544 do 631 punktów = 5 gwiazdek

Warto mieć na uwadze, że jeśli mamy dłuższą historię terminowo spłacanych kredytów, to działa to na naszą korzyść, ponieważ oznacza niższe ryzyko kredytowe – pokazuje, że jesteśmy sumiennym i bezpiecznym kredytobiorcą. Ale nie wolno mylić dłuższej historii kredytowej z liczbą kredytów – dużo zaciągniętych zobowiązań (szczególnie w krótkim czasie) może obniżyć naszą ocenę i utrudnić uzyskanie kredytu. Zawsze więc starajmy się systematycznie pilnować finansów i spłacać zobowiązania w terminie.